Back to All Events

Riksteatret: Gjengangere

Torsdag 26. oktober kjem Riksteatret til Sogndal kulturhus med teaterframsyninga Gjengangere!

Er det mogleg å leggje fortida bak seg?

Vi har alle så mykje vi gjerne skulle gjort annleis. Ein urett vi stelte i stand. Ein sjanse vi ikkje tok. Eit val vi ikke våga. Om ein berre kunne gjere det om! Men det er for seint. Skaden er skjedd. Vi veit det.

Vi prøver å gløyme det. Men var det alvorleg nok, vil det før eller seinare heimsøkje oss. På same måte er det med familien vi kjem frå. Den bestemmer kven vi blir. Uansett kor mykje vi prøver å fri oss frå det som generasjonar har gjort før oss. Det er dette det handlar om i Gjengangere – det kanskje aller skarpaste og samtidig mest gripande skodespelet Ibsen skreiv.

Later Event: October 28
Folk Flest