HotPot

Kan bestillast frå meny eller ein kan leige HotPot-bord i større grupper. (8 på kvart bord). Desse er i eiget lokale.